logo projektu become a young entrepreneur

Reinventing Sporting Traditions (Resport)

Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich
Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI
wieku. Jedną z kluczowych kwestii, do których odnosi się projekt jest wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych do promocji i popularyzacji ETSG wśród
młodszych pokoleń. Udział w ETSG nie przyczynia się tylko do poprawy wskaźników
aktywności fizycznej obywateli Europy. Gry i zawody sportowe często uważane są za
platformy, który skutecznie zbliżają do siebie ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, a
jednocześnie przekazują wartości, takie jak solidarność, różnorodność, akceptacja,
świadomość kulturowa i pokój.

Poprzez współpracę pięciu partnerów z pięciu różnych krajów europejskich, projekt ReSport
dąży do włączenia Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych do życia codziennego młodych
obywateli Europy (16-30) jako sposobu na sprostanie współczesnym palącym wyzwaniom
społecznym, takim jak brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia czy niskie poziomy
socjalizacji.

Czas trwania projektu

1.01.2021-30.06.2022

Strona projektu:

https://resportproject.eu/

Główne cele projektu ReSport:

 • Modernizacja i promocja Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych w celu stworzenia na ich
 • bazie atrakcyjnej i dostępnej dla młodzieży platformy, za pomocą której będzie możliwe
 • podniesienie poziomu ich aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie innowacyjnych i nowoczesnych metod edukacyjnych w celu podniesienia
 • kwalifikacji kadr grup sportowych i młodzieżowych, w szczególności trenerów, instruktorów i
 • wolontariuszy, by mogli realizować inicjatywy ETSG w swoich lokalnych społecznościach.
 • Wspieranie inkluzji społecznej, dialogu międzykulturowego, wzajemnego zrozumienia,
 • integracji i szacunku dla innych poprzez organizowanie wydarzeń propagujących ETSG.
 • Promocji europejskiego dziedzictwa sportowego i wzmocnienie tożsamości europejskiej za pomocą sportu.

Projekt ReSport posiada kompleksowy program działania, obejmujący cztery aktywności:

 1. Spotkanie otwierające projekt w Łodzi (2021)
 2. Szkolenie “ReInventing Sporting Traditions” w Pilisszanto (wrzesień 2021)
 3. Seminarium w mieście Malatya w Turcji (maj 2022)

 

Efekty projektu ReSport:

 1. Platforma online ReSport
 2. Podręcznik online zbierający nowe odsłony ETSG
 3. Katalog wideo przedstawiający ETSG
 4. Lokalne działania propagacyjnie
 5. Seminarium podnoszące świadomość

Do projektu zaangażowani są:

logo lidera projektu

Budapest Association for International Sports

Lider projektu

Węgry

 

Logo LEVEL UP

LEVEL UP

Partner

Polska

logo lidera projektu

Sports Ambassadors Association

Partner

Turcja

logo partnera projektu

Clubul Sportiv Experienta Multisport

Partner

Rumunia

logo partnera projektu

ACD La HOYA

Partner

Hiszpania

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.