Logo PaRLO

PaRLO – Promoting Actions to Remove Language Learning Obstacles

 

 

Projekt Promoting Actions to Remove Language Learning Obstacles (PARLO) skupia się na przygotowaniu osób nauczających języków obcych do poszerzania swojej wiedzy na temat edukacji nieformalnej. Projekt podkreśla wagę multilingualizmu, oraz tego że mało osób podejmuje się nauki języków obcych poza nauczaniem w szkole. Uczestnicy poznają również metody zachęcania lokalnych społeczności do podjęcia edukacji lingwistycznej we własnym zakresie.

Numer referencyjny projektu:

2022-3-IT03-KA153-YOU-000099049

Czas trwania projektu:

01/03/2023 – 29/02/2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Stworzenie broszury dla osób nauczających młodzież z aktywnościami i metodami wsparcia młodych osób podczas nauki języków 
  • Zorganizowanie szkolenia dla 20 osób z 5 krajów 
  • Wydarzenia upowszechniające po mobilności, na których podzielimy się z lokalną społecznością wiedzą ze szkolenia

Co robimy podczas projektu:

  • Poznajemy osoby z innych krajów, zainteresowanych tym samym tematem   
  •  Poznajemy inne kultury podczas wieczorów międzynarodowych
  • Bierzemy udział w aktywnościach na świeżym powietrzu 
  • Uczymy się rozpoznawania barier językowych 
  • Poznajemy różne metody nauczania języków

Do projektu zaangażowani są:

MTÜ Euroopas logo

Association Intercultura

Partner projektu,

Francja

United Societies of Balkans

United Societies of Balkans

Partner projektu,

Grecja

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, 

Polska

Ayuntamiento De Marcena

Ayuntamiento De Marcena

Partner projektu,

Hiszpania

Amaita Intercultura APS

Amaita Intercultura APS,

Lider projektu, Włochy

Erasmus+ logo

Źródło dofinansowania: Projekt jest dofinansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Finansowane przez Unie EU