Logo projektu NGO bliżej młodych

Czas trwania projektu: 

1.1.2024 – 31.12.2025

NGO bliżej młodych

Program dedykowany jest młodzieżowym organizacjom z całej Polski, które są zarządzane przez młodych ludzi wieku 15-29 lat, a także takich NGO, które realizują przynajmniej 80% swoich działań na rzecz młodzieży. Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób nimi zarządzających, a także zespołów włączonych w proces podejmowania decyzji.

Zarys projektu dotyczy wzmacniania obszarów takich jak: transparentność, marketing, włączenie osób z mniejszymi szansami, czy transformacja cyfrowa. Budowanie silnych org młodzieżowych daje wiele możliwości młodym ludziom na rozwój kompetencji społeczno-zawodowych. poprzez działania partycypacyjne, liderskie, koordynatorskie, wolontariackie. Dążymy, przede wszystkim do tego, aby młodzież i ich potrzeby były częścią procesów rozwojowych organizacji młodzieżowych. Do projektu zakwalifikuje się 8 organizacji w 2024 roku oraz 6 organizacji w 2025 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Co robimy podczas projektu:

 • wdrażamy usprawnienia w działaniu 14 organizacji młodzieżowych w Polsce;
 • podniesiemy samodzielność zarządzania organizacją młodzieżową przez podmioty zaangażowane do projektu – większa efektywność = bardziej jakościowe i długoterminowe działania;
 • zwiększamy kwalifikacje kadr zarządzających świadomych potrzeb grup odbiorców swoich działań;
 • zwiększamy umiejętności cyfrowe i marketingowe osób zaangażowanych w budowanie młodzieżowych NGO;
 • uruchamiamy konkurs i inicjujemy debatę publiczną nad transparentnością III sektora w Polsce;
 • realizujemy pierwszą w regionie konferencję dotyczącą transparentności NGO;
 • edukujemy trenerów i edukatorów oraz uwrażliwiamy ich na potrzeby osób z mniejszymi szansami.

Działania otwarte dla beneficjentów i pozostałych NGO w 2025 r.:

 • Konkurs „Be transparent” dot. praktyk transparentności w III sektorze, skierowany do organizacji działających z młodzieżą i/lub na rzecz młodzieży.
 • Konferencja”Transparentność w III sektorze” Trendy, wyzwania, możliwości – podsumowanie projektu, rozstrzygnięcie konkursu oraz promocja dobrych praktyk 
 • Broszura – czyli jak budować zaufanie interesariuszy w oparciu o proste metody przejrzystości działań i finansów. Praktyczne porady, rozwiązania i pomysły

Każda organizacja zakwalifikowana do projektu przejdzie przez pełen proces edukacyjny: 

 

 

 • audyt wewnętrzny polegający na weryfikacji obecnego stanu funkcjonowania organizacji (4h/org)
 • spotkania analizujące proces zarządzania organizacją (4h/org)
 • coaching rozwojowy dla zarządu i osób decyzyjnych (6h/org)
 • warsztaty motywujące do zmian i rozwoju (2h – warsztaty grupowe)
 • warsztaty dot. transparentnego działania w III sektorze  (5h/org)
 • warsztaty dot. zwiększenia potencjału marketingowego organizacji  (8h/org)
 • warsztaty poszerzające kompetencje cyfrowe zespołów oraz dotyczące dostępności cyfrowej w organizacji (5h/org)
 • warsztaty dot. włączania w dzialania grup defaworyzowanych (2 grupy, każda 8h warsztatowych)
 • warsztaty “train the trainers” – przygotowanie edukatorów do prowadzenia warsztatów i szkoleń dla młodzieży (8h/org)
 • testowanie i wdrażanie nowych narzędzi pod okiem eksperta (3h/org)
 • 2 spotkanie networkingowe online dla beneficjentów projektu
Logo przestawiające sfinansowanie projektu.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033