logo erasmus+

ECOCHANGE for social and ecological sustainability

Chcielibyśmy opowiedzieć o projekcie „ECOCHANGE for social and ecological sustainability”, którego celem było usprawnienie procesów informacji, uwrażliwiania i aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych dla grupy młodych ludzi. W projekcie aktywnie uczestniczyli młodzi ludzie z Francji, Polski i Hiszpanii. Projekt włączał również osoby z mniejszymi szansami.

Okres trwania projektu

23.07.2022 – 31.10.2022

Co robimy podczas projektu:

– Oferujemy nieformalne metody nauczania młodym ludziom o mniejszych szansach. – Promujemy rozwój społeczny oraz tworzenie pozytywnych i zdrowych relacji osobistych. – Poznajemy niektóre aspekty Agendy 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju bezpośrednio związane ze środowiskiem i włączeniem społecznym). – Rozwijamy umiejętności komunikacyjne w języku obcym – Tworzymy pomysły na ciekawe rozwiązania eko, które każdy z nas może wprowadzić w swoim życiu.

Kraje uczestniczące w projekcie

Logo Dream Youth Actives

Parcours Le Monde Île-de-France

Partner

FRANCJA

Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie Level Up

Partner

POLSKA

Logo Dream Youth Actives

Youropia

Lider projektu

HISZPANIA

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.