logo erasmus+

Numer referencyjny

2021-2-PL01-KA152-YOU-000039499

Okres trwania projektu

   2022-06-01 –

  2023-02-28

E-volunteering simulation

Celem projektu jest promowanie i poszerzanie wiedzy na temat idei e-wolontariatu wśród młodych ludzi. Projekt będzie realizowany w Valletcie na Malcie. Weźmie w nim udział młodzież w wieku od 18 do 30 roku życia. Każda organizacja partnerska włączy 4 uczestników i jednego TL w projekt, dajac im możliwość rozwoju różnych kompetencji i umiejętności. Działania młodzieży będą wspierane przez facylitatora warsztatów.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Spotkanie liderów i facilitatora przygotowujące wymianę młodzieżową
 • W ramach projektu odbędzie się wymiana młodzieży w Valletcie, podczas której:
 1. będziemy poznawać ideę e-wolontariatu
 2. będziemy uczyć się o narzędziach dostępnych i pomocnych w e-wolontariacie
 3. będziemy pracować w międzynarodowych grupach, przez co będziemy doskonalić komunikawanie się w języku angielskim
 4. dowiadywać się jak mówić o misji i wartościach, które realizuje organizacja
 5. zdobywać umiejętności cyfrowe przydatne na rynku pracy
 6. budować struktury organizacyjne, które oferują możliwości rozwoju, umiejętności, wiedzy i są w stanie dać szansę osobom tym, którzy mieszkają w odległych miejscach

Co robimy podczas projektu:

 • promujemy ideę e-wolontariatu wśród młodych ludzi
 • zachęcamy do brania udziału w tego typu inicjatywach
 • zdobywamy umiejętności, które pozwolą w przyszłości zostać koordynatorami
  wolontariatu
 • uczymy jak współpracować na poziomie międzynarodowym
 • dowiadujemy się, jak oceniać, motywować i doceniać podczas pracy w zespole zdalnym
 • promujemy tolerancję i wzajemny szacunek
 • uczymy się jak angażować społeczności lokalne
 • promujemy samoodpowiedzialność i proaktywność młodzieży

Partnerzy:

logo Diyarbakir
LEVEL UP

Lider projektu,

Łodź, Polska

logo Diyarbakir

Well-being Lab

 Partner projektu,

Malmö,  Szwecja

logo Diyarbakir

Spor Elçileri Derneği

Partner projektu,

Malatya, Turcja

logo Diyarbakir

BUDAPESTI EGYESULET A NEMZETKOZI SPORTERT

Partner projektu,

Budapeszt, Węgry

logo Diyarbakir

Institutul de Instruire in Dezvoltare "MilleniuM"

Partner projektu,

Chisinau, Mołdawia

logo Diyarbakir

Proutist Universal Malta

Partner projektu,

Birkirkara, Malta

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.