logo erasmus+

Dream Youth Active More for Less Nylon

Używanie plastikowych jednorazowych toreb stało się powszechne. Te nylonowe torby mają negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Jeśli ich używanie będzie kontynuowane w tym tempie, środowisko będzie ulegało coraz większej degradacji. Promocja toreb przyjaznych naturze (w 100% odnawialnych), toreb strunowych, papierowych i materiałowych przyniesie korzyści zarówno naturze, jak i ludzkości. Minęła ponad dekada, odkąd Włochy jako pierwsze w Europie wprowadziły ogólnokrajowy zakaz plastikowych toreb. Dream Youth Active postanowił przygotować i zaimplementować międzynarodowy projekt mający na celu podniesienie świadomości na temat korzystania z toreb przyjaznych naturze.

Numer referencyjny

2021-1-IT03-KA152-YOU-000018665

Okres trwania projektu

28/06/2022 – 5/07/2022

Cele projektu:

– Rozwijanie badań nad wsparciem młodzieży i perspektyw edukacji nieformalnej;

– Wspieranie lokalnych i krajowych organizacji młodzieżowych;

– Podkreślenie roli wolontariatu w procesie podnoszenia świadomości o ekologii;

– Zapewnienie jedności międzypokoleniowej i międzynarodowego wolontariatu poprzez działania wolontariackie;

– Zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat problemów globalnych oraz zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego.

W wymianie bierze udział 6 państw: Polska, Włochy, Francja, Bułgaria, Węgry, Szwecja. Każdy kraj będzie reprezentowany przez 7 uczestników oraz 1 team leadera.

Organizacje biorące udział w projekcie:

Logo Dream Youth Actives

Dream Youth Actives

Organizacja przyjmująca

WŁOCHY

Logo Fiatalok Egységben Egyesület

Fiatalok Egységben Egyesület

Lider projektu

WĘGRY

Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

POLSKA

Logo Dream Youth Actives

Youth Senate Bulgaria

Partner

BUŁGARIA

Logo Dream Youth Actives

The Nuwa group

Partner

FRANCJA

Logo Dream Youth Actives

Positive Youth

Partner

SZWECJA

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.