logo erasmus+

CROSS BORDER SKILLS EXCHANGE

(wymiana Polsko – Ukraińska)

Głównym tematem projektu jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych i społecznych młodzieży i liderów poprzez wykorzystanie edukacyjnych narzędzi cyfrowych. Wzmacnianie potencjału młodych ludzi , ich zaangażowania z działalność społeczną, e-wolontariat, budowanie potencjału III sektora i zostania w przyszłości liderami społecznymi w swoich środowiskach.

Numer referencyjny

UKR/2021/W/0120

Okres trwania projektu

1.07.2021 – 31.10.2021

Główne i szczegółowe cele projektu:

Wśród głównych celów projektu są:
– Podnoszenie kompetencji cyfrowych osób młodych;
– Rozbudzanie kreatywności i chęci do włączenia społecznego;
– Poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie istniejących narzędzi , które dają szeroki zakres możliwości realizacji kreatywnych pomysłów;
– Otworzenie młodzieży na to co nowe i nieznane;
– Promowanie mobilności młodzieży w zakresie międzynarodowym i budowanie relacji z krajami sąsiadującymi z naciskiem na Polskę;
– Wzmacnianie aktywnego obywatelstwa, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i międzynarodowym;
– Osiągnięcie pewności siebie podczas prezentacji i mówienia;
– Umożliwienie uczestnikom realizacji ich potencjału twórczego, aby poprawić ich społeczne, ekonomiczne, osobiste i artystyczne perspektywy w życiu;
– Zachęcenie młodzieży do współdziałania z organizacjami, budowania III sektora i e-wolontariatu.

Cele szczegółowe:
– poznanie edukacyjnych narzędzi cyfrowych i możliwości ich wykorzystania w działaniach i kampaniach społecznych;
– wzmocnienie umiejętności cyfrowych młodzieży;
– pobudzenie kreatywności u uczestników;- poznanie takich narzędzi jak: Pixton, Animaker, Powtoon, Canva, AuctionBound, Genially;
– wytworzenie umiejętności tworzenia kampanii społecznych przez uczestników;
– zwiększenie znajomości języka angielskiego, jako języka komunikacji podczas wymiany;
– zwiększenie dialogu międzykulturowego między Polską , a Ukrainą, budowanie porozumienia między obywatelami UKR-PL.

Podsumowanie :

Młodzież (łącznie) – 24
Liderzy grup (łącznie) – 5
ŁĄCZNA LICZBA wszystkich uczestników – 29

Logo FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Operator projektu w skali krajowej

Warszawa, POLSKA

Logo Dream Youth Actives

Stowarzyszenie Level Up

Partner krajowy projektu

Łódź, POLSKA

Logo Development & Initiative

Development and Initiative

Partner zagraniczny projektu

Dnipro, UKRAINA

Logo MEiN

Projekt sfinansowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki.