COLOR OF THE SMILE

Numer referencyjny

2020-2-PL01_ESC31-0815424

Czas trwania projektu

31.12.2020-29.06.2021

Celem projektu „Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne, ect.) wspierających dzieci i maluchy, działających na terenie woj. łódzkiego. W ramach projektu młodzieżowego będziemy realizować pomoc dla tych ośrodków, które nie są w stanie poradzić sobie z odświeżeniem ścian, uczynieniu pomieszczeń bardziej kolorowych i bajkowych dla dzieci. Oprócz grupy inicjującej nasz projekt zamierzamy zaangażować także osoby z lokalnej społeczności, w szczególności młodzież i promować w ten sposób wolontariat twórczy.

Realizując nasz projekt, promujemy:

*aktywizację społeczności lokalnej

*zaangażowanie społeczne

*pozytywny wizerunek organizacji

*ideę solidarności

*realne działania solidarnościowe

*poczucie empatii i reagowania na pomoc potrzebującym.

 

Aleksandrów Łódzki 22 – 23.05

Łódź 06.2021

Zgierz 10 – 11.04.2021

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.