Color of The Smile

Czas trwania projektu: 1/12/2020 – 30/06/2021

Celem projektu “Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne, świetlice środowiskowe etc.) wspierających dzieci, a działających na terenie woj. łódzkiego. W ramach projektu młodzieżowego będziemy realizować pomoc dla tych ośrodków, które nie są w stanie poradzić sobie z odświeżeniem ścian, uczynieniu pomieszczeń bardziej kolorowych i bajkowych dla dzieci. Oprócz grupy inicjującej nasz projekt zamierzamy zaangażować także osoby z lokalnej społeczności, w szczególności młodzież i promować w ten sposób wolontariat twórczy.

Realizując nasz projekt promujemy:
*aktywizację społeczności lokalnej
*zaangażowanie społeczne
*pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych
* ideę solidarności
* realne działania solidarnościowe
*poczucie empatii i reagowania na pomoc potrzebującym.

Dołącz do nas i “chodź, pomaluj ich świat”.