YOUropean: What is Europe to you?

YOUropean: What is Europe to you?

YOUropean: What is Europe to you? Jest to projekt strategiczny, w którym biorą udział 4 organizacje zajmujące się edukacją dorosłych. W jego ramach zostaną zorganizowane 4 wizyty studyjne dla nauczycieli, trenerów oraz koordynatorów projektów, a każda z nich zostanie...
Greener Youth

Greener Youth

GREENER YOUTH Projekt skupia się na aktywizmie środowiskowym i sposobach jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej osób pracujących z młodzieżą. Ideą projektu jest ustrukturyzowanie niektórych działań w celu promowania tzw. „zielonych umiejętności” i przetestowania...
Fate of sport

Fate of sport

FATE OF SPORT Projekt jest odpowiedzią na wzrastające bariery kulturowe, podejrzenia oraz izolację wśród ludzi w Europie, które zostały zintensyfikowane przez niedawne wydarzenia, w tym konflikt na Ukrainie i potencjalne ryzyko masowej migracji. W celu...
Sharing knowledge, gaining experience

Sharing knowledge, gaining experience

Czas trwania projektu: 01.07.2023 – 31.12.2023 Sharing knowledge, gaining experience Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności aktywizacji osób młodych. Proces edukacyjny skupi...