OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT! Wypalenie zawodowe jest skutkiem kumulującego się przez długi czas stresu, którego konsekwencje uwidaczniają się w fizjologii, emocjach, relacjach z innymi etc. Jego rezultatem są problemy w komunikacji z otoczeniem, problemy ze zdrowiem, chęć...
Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne Podczas projektu realizujemy następujące cele: Tworzymy możliwości do realizacji 6 mikroprojektów w tematyce ekologii, podjętych przez młodzież z wykorzystaniem metod stosowanych w norweskim modelu nauczania w tzw. folkehøgskole, czyli w...
Aktywni w sporcie, aktywni w  życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu Celem projektu jest aktywizacja sportowo-społeczna dzieci i młodzieży, budowanie w nich wzorców i postaw zachowań, które będą oddziaływać na ich życie, grupy rówieśniczej i społeczność lokalną. Poprzez pokazanie korzyści z aktywnego,...
Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno Życie Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom lokalnej społeczności, dla których tematy i postawa wobec środowiska nie jest obojętna. Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zyskać praktyczną wiedzę na temat stosowania korzystnych rozwiązań...
ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport) Czas trwania projektu: 1/01/2021 – 30/06/2022 Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI...