Pieces of Peace

Projekt Pieces of Peace będzie poruszał tematy ksenofobii, rasizmu kulturowego oraz nurtów antyimigranckich. Poziom tych zjawisk wzrasta, nawet w krajach europejskich, czego świadkami możemy być podczas aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Głównym celem projektu jest stworzenie przez grupę ludzi z różnych państw, grup wiekowych i kultur, narzędzi do podnoszenia świadomości w wyżej wymienionych tematach, tworząc środowisko pokoju poprzez redukowanie nieprzyjemnych działań wobec obcokrajowców, imigrantów, ludzi z innych krajów i innych kultur. W ramach projektu odbędzie się wymiana młodzieżowa – “Camp of the Peace” w dniach 03.07.2023-12.07.2023, w DATÇA, w Turcji.

Numer referencyjny

2022-3-TR01-KA152-YOU-000093379

Okres trwania projektu

01.03.2023 – 01.09.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

W ramach projektu zorganizowana będzie wymiana młodzieżowa podczas której:

 • organizowane będą debaty na temat ksenofobii i rasizmu oraz dyskusje, dotyczące wzrostu poziomu ksenofobii i rasizmu w social mediach
 • odbędą się spotkania i rozmowy z imigrantami, mieszkającymi w miejscowości, w której wymiana młodzieżowa będzie miała miejsce
 • Uczestnicy projektu będą brali udział w sesjach Q&A z tematyki ksenofobii i rasizmu, z przedstawicielami lokalnych władz
 • Uczestnicy przygotują artykuły na temat sposobów walki z ksenofobią i rasizmem
 • Wymianę zwieńczy stworzenie “Manifestu Młodych”, który sprzeciwiał się będzie ksenofobii i rasizmowi.

Co robimy podczas projektu:

 • zdobywamy wiedzę dotyczącą problematyki rasizmu i ksenofobii oraz przeciwdziałaniu im
 • nawiązujemy dialog międzypokoleniowy i uczymy współpracy na poziomie ponadkrajowym
 • wymieniamy się doświadczeniem, światopoglądem i wiedzą
 • nawiązujemy nowe znajomości i poznajemy inne kultury
 • promujemy tolerancję i wzajemny szacunek
 • uczymy się jak angażować społeczności lokalne
 • promujemy samoodpowiedzialność i proaktywność młodzieży

Do projektu zaangażowani są:

logo Diyarbakir

GİRİŞİMCİ GENÇ LİDERLER DERNEĞİ

Lider projektu

Afyon, Turcja

Logo LEVEL UP

PATRAS YOUTH CLUB

Partner projektu

Patras, Grecja

logo Diyarbakir

SYTEV

Partner projektu

Žilina, Słowacja

logo Diyarbakir

JUMP IN ITALIA

Partner projektu

Puglia, Włochy

Selfmade

BRISA INTERCULTURAL

Partner projektu

Burgos, Hiszpania

Logo LEVEL UP

LEVEL UP

Partner projektu

Łódź, Polska

logo erasmus+

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

logo erasmus+

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+