Зона для школы

Хотели бы вовлечь молодежь в процесс неформального образования, подтолкнуть к волонтерству или даже участию в международном проекте? А может быть, Вы заинтересованы в использовании новых технологий в дидактическом процессе и повышении компетентности студентов и сотрудников? 

Познакомьте ваше учебное заведение с предложениями LEVEL UP!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ в Молдове, Египте, Армении, Португалии, Греции и Венгрии

МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ в Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Kętrzyn

Наши цели:

— многоплановая социальная активация молодежи через волонтерскую работу, местные и международные проекты; 

— развитие социальных и профессиональных компетенций;

— продвижение активной гражданской позиции;

— помощь в приобретении навыков, востребованных на рынке труда;

— создание сообщества, готового творчески сотрудничать в различных сферах общественной жизни;

— создание безопасного пространства для диалога и обмена мнениями;

— формирование гражданского, проэкологического, равноправного, предпринимательского и инновационного отношения;

Субъект общественной деятельности

— гибкие навыки: коммуникабельность, стрессоустойчивость, критическое мышление, убеждение;

— жесткие навыки, включающие цифровые навыки;

— языковые навыки;

— формирование гражданского общества;

— культура; 

— экология;

— волонтерство; 

— профессиональная активация; 

— спорт и здоровый образ жизни;

Формы сотрудничества

Хотели бы Вы создать свой собственный проект? Отлично! Мы будем рады Вам в этом помочь!

 

Вы заинтересованы в проекте, который мы сейчас реализуем, и хотели бы привлечь к нему своих студентов/сотрудников? Мы с радостью приглашаем вас на наши семинары, встречи и образовательные конференции.

 

А может быть, Вы знаете амбициозных молодых людей, которые ищут возможности для внеклассных занятий? Сообщите им о нашей организации, потому что они могут присоединиться к нам в рамках электронного волонтерства! Более подробную информацию по этому вопросу можно найти во вкладке «Волонтерская зона».

МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ

ВНЕШНИХ НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП

МЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ СОЛИДАРНОСТИ

УЧАСТНИКОВ МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Посмотрите наши проекты, направленные на молодежь

Projekty solidarności w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności

Pracujesz wolontariacko lub społecznie, ale brakuje Ci pieniędzy na swoją działalność? Chciałbyś poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych, osób starszych lub dzieci w Twojej okolicy, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? LEVEL UP posiada metodę i doświadczenie bycia organizacją parasolową dla projektów EKS realizowanych przez grupy nieformalne. Zgłoś swój pomysł, a pomożemy Ci w jego realizacji od stworzenia projektu do etapu raportowania.

Dowiedz się więcej

Wymiany i szkolenia w ramach Erasmus+

Marzysz o międzynarodowym projekcie w dowolnym miejscu w Europie? Czy Twoja grupa włącza osoby w wieku od 13 do 30 lat? Wybierz temat przewodni i stwórzmy projekt, który wzmocni Twoje kompetencje społeczne i zawodowe, a także pomoże Ci lepiej pracować społecznie. Wymiany to ogromna dawka doświadczeń edukacyjnych, kulturowych i językowych! Do tej pory zrealizowaliśmy już projekty w Egipcie, Serbii, Hiszpanii, Armenii, Polsce, Portugalii, we Włoszech, na Węgrzech i Litwie.

Dowiedz się więcej

Projekty zwiększające uczestnictwo młodzieży

Projekt łączy w sobie możliwość działania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jego celem jest zachęcanie i ułatwianie uczestnictwa młodych ludzi w demokratycznym życiu Europy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. W ramach projektu możesz tworzyć konsultacje społeczne, warsztaty, debaty, symulacje, kampanie, szkolenia i wydarzenia informacyjne zarówno w formacie offline, jak i online.

Dowiedz się więcej

Напишите нам?

Email: levelup@levelupngo.com

Monika Bocian — koordynator ds. współpracy ze szkołami