Na rynku wydawniczym jest wiele poradników o skutecznych metodach przyswajania języka obcego. Najlepsze moim zdaniem są te, które zawierają ćwiczenia i podają praktyczne wskazówki do nauki. Opierają się na konkretnych pomysłach i przykładach. Zachęcają do twórczego podejścia do nauki, a dzięki temu motywują do działania. Jedną z książek, którą chciałam polecić jest pozycja pt. „Jak szybko opanować język obcy?” Anny Szyszkowskiej-Butryn.

Autorka zachęca do wypróbowania metod, które będą nam pomagały znaleźć własny sposób nauki. Swoje propozycje oparła na teorii kanałów percepcji oraz typów inteligencji. Wcześniej słyszałam o kanałach percepcji, ich wpływie na rozwój umiejętności językowych. Wyróżniamy: wzrok, słuch, dotyk i ruch (naukę w ruchu). Niektórzy mają zdolności do przyswajania języka ze słuchu, inni bardziej wzrokowo. Można również uczyć się poprzez dotyk lub w ruchu. Kiedy bierzemy jakiś przedmiot do ręki i uczymy się jego nazwy w innym języku, a także wtedy, gdy na przykład słuchamy podcastu jeżdżąc na rowerze lub uprawiając jogging.

Moją uwagę zwrócił bardzo rozbudowany podział inteligencji, o których Anna Szyszkowska-Butryn pisze we wstępie:

Profesor Howard Gardner, który odkrył istnienie ośmiu inteligencji wielorakich (do których inni naukowcy dodali dwie ostatnie), dostarczył nam wiedzy o tym, jak się uczyć szybko i skutecznie, wykorzystując własny potencjał i ukryte możliwości.

Książka „Jak szybko opanować język obcy?” jest bardzo pomocna w tym względzie, ponieważ umożliwia wykonanie testu na 10 typów inteligencji:

 1. Inteligencję matematyczno-logiczną
 2. Inteligencję językową (werbalną)
 3. Inteligencję muzyczno-rytmiczną
 4. Inteligencję wzrokową (przestrzenną)
 5. Inteligencję duchową
 6. Inteligencję praktyczną
 7. Inteligencję przyrodniczą
 8. Inteligencję społeczną (interpersonalną)
 9. Inteligencję refleksyjną (intrapersonalną) 
 10. Inteligencję kinestetyczną (ruchową)

Podział ten pozwala zrozumieć, że najpopularniejsze testy IQ badają inteligencję matematyczno-logiczną. Na tej podstawie wiele osób, niesłusznie, uważa się za ludzi o niskim poziomie inteligencji. Tymczasem każdy z nas ma duży, ale zwykle ukryty, potencjał do tego, aby się rozwijać. 

Posiadając wiedzę na temat swoich typów inteligencji, koncentrujemy się na jednym lub dwóch dominujących rodzajach. Na tej podstawie otrzymujemy obszerną instrukcję, jak powinniśmy się uczyć. Co jest ważne – dany typ inteligencji wskazuje również na nasze umiejętności, dlatego przy niższym wyniku możemy zobaczyć, co jest jeszcze do rozwinięcia. Poprzez naukę języka nabywamy nowych zdolności, które pomogą wzmocnić konkretny typ inteligencji.

Przykładowo: Moim typem inteligencji jest inteligencja refleksyjna, oprócz wskazówek, jak przyswajać wiedzę, otrzymałam informację o tym, co lubię, w czym jestem dobra. Natomiast wynik testu dotyczący inteligencji przyrodniczej ukazał moje braki – zarówno w wiedzy, jak i zainteresowaniach… 😉 Dlatego dzięki metodom, które pozwalają nabyć słownictwo dowiaduję się także, jak w ciekawy sposób rozwijać się w dziedzinie przyrodniczej. 

Przykładowo, podaję niżej zalecenia dla osób mających dobrze rozwiniętą inteligencję przyrodniczą lub dla tych, którzy chcą ją wzmacniać:

 • ucz się na świeżym powietrzu (chodź na pikniki lub spacery z mp3 na uszach);
 • oglądaj i opisuj przedmioty w ich środowisku naturalnym;
 • prowadź obserwacje i zapisuj notatki w języku, którego się uczysz;
 • załóż zielnik z roślinami, które podpiszesz;
 • załóż plantację lawendy i kup sobie poradnik po angielsku dotyczący jej uprawy;
 • prowadź dziennik uprawy roślin lub hodowli zwierzątka w języku, którego się uczysz;
 • czytaj interesujące cię teksty o roślinach i zwierzętach w języku obcym;
 • oglądaj programy przyrodnicze w języku, którego się uczysz; 
 • ucz się słów związanych ze światem przyrody (zwierzęta, rośliny, zjawiska atmosferyczne itp.);
 • rozwiązuj quizy dotyczące świata przyrody w danym języku;
 • przygotuj prezentacje o życiu zwierząt lub roślin w danym języku;
 • zapisz się do zagranicznych klubów i stowarzyszeń dbających o ochronę fauny i flory.

Jak widać Anna Szyszkowska-Butryn ukazuje również interesujące pomysły na rozwijanie swojej świadomości ekologicznej. Jej propozycje zachęcają do działań na rzecz środowiska naturalnego, pomagają dostrzec aktualne problemy naszej planety. Wyznaczają ścieżki zainteresowań w obrębie przyrody. Możemy bowiem wybierać między włączaniem się w akcje dotyczące roślin, zwierząt lub zjawisk atmosferycznych. Oczywiście nie zapominając, że wszystkie organizmy oraz materia nieożywiona wpływają na siebie.

Wracając do książki – cała publikacja opatrzona jest ikonkami, które ułatwiają rozpoznanie danych kanałów percepcji oraz typów inteligencji. Podane są przykładowe ćwiczenia, a nawet szablony, które wspomagają pracę i zachęcają do kreatywności. To, co najbardziej mi się spodobało w książce „Jak szybko opanować język obcy?” opiera się właśnie na bogatej szacie graficznej. Pozwala ona na lepszą orientację w treściach oraz inspiruje do bardzo atrakcyjnego sposobu przyswajania języka obcego. Serdecznie polecam tę pozycję.

 Źródło: Anna Szyszkowska-Butryn: „Jak szybko opanować język obcy?”, wydawnictwo Samo Sedno Edgard 2011.

Autor: Agnieszka Zawadzka