BurnOut Lab

BurnOut Lab

BurnOut Lab Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników, z zakresu zdrowia psychicznego oraz tematu wypalenie zawodowego . Na warsztatach będą omówiona tematyka work-life balance oraz profilaktyka wypalenia zawodowego wśród młodzieży. Projekt...
ECOCHANGE for social and ecological sustainability

ECOCHANGE for social and ecological sustainability

ECOCHANGE for social and ecological sustainability Chcielibyśmy opowiedzieć o projekcie „ECOCHANGE for social and ecological sustainability”, którego celem było usprawnienie procesów informacji, uwrażliwiania i aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i...
EQUALITY+

EQUALITY+

EQUALITY+ Jednym z najbardziej wrażliwych problemów, które pojawiają się w niemal każdym państwie UE jest dyskryminacja przeciwko mniejszościom seksualnym. Orientacja seksualna jest obecnie uznawana w UE za podstawę dyskryminacji człowieka. Zakaz dyskryminacji i...
E-volunteering simulation

E-volunteering simulation

E-volunteering simulation Celem projektu jest promowanie i poszerzanie wiedzy na temat idei e-wolontariatu wśród młodych ludzi. Projekt będzie realizowany w Valletcie na Malcie. Weźmie w nim udział młodzież w wieku od 18 do 30 roku życia. Każda organizacja partnerska...
Dream Youth Active  More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon Używanie plastikowych jednorazowych toreb stało się powszechne. Te nylonowe torby mają negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Jeśli ich używanie będzie kontynuowane w tym tempie, środowisko będzie ulegało...