Be active!

Be active!

BE ACTIVE! Projekt ma na celu edukację i zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej, jak i społecznej (wskazanie uczestnikom jak ważne jest angażowanie się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym i krajowym). W projekcie weźmie udział młodzież z Norwegii,...
Healthy life via sport

Healthy life via sport

HEALTHY LIFE VIA SPORT Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy z zakresu korzyści płynących z uprawiania sportu, prowadzenia zdrowego stylu życia. Projekt odbędzie się w Dilijan w Armenii i zostanie zrealizowany przez młodzież (18-30 lat) z Armenii, Polski, Gruzji,...
Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie relacji sportowych i społecznych oraz pomoc w budowaniu wzorców zachowań, które będą miały wpływ na ich życie, grupy rówieśnicze i społeczności lokalne. Pokazując korzyści...
Resport

Resport

Resport Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI wieku. Jedną z kluczowych kwestii, do których odnosi się projekt jest wykorzystanie...
Girls let’s play!

Girls let’s play!

Girls let’s play! W dniach 8-22.10.2020 bierzemy udział w #FootballPeople weeks w ramach FARE network, organizując projekt “Girls let’s play”. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 warsztaty o tematyce asertywności w sporcie. 2 warsztaty będą miały formę...