E-Wolontariat

E-Wolontariat

E-WOLONTARIAT szansą na aktywność Liczba wolontariuszy Stowarzyszenie Level UP z Łodzi zaprasza na e-wolontariat! Dzięki współpracy z nami możesz rozwijać się w takich obszarach jak: zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi, wdrażać pomysły na własne...
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

Study Tours to Poland Study Tours to Poland to edukacyjny program skierowany do studentów z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce. Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych...
Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno Życie Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom lokalnej społeczności, dla których tematy i postawa wobec środowiska nie jest obojętna. Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zyskać praktyczną wiedzę na temat stosowania korzystnych rozwiązań...
Color of the smile

Color of the smile

Color of The Smile Czas trwania projektu: 1/12/2020 – 30/06/2021 Celem projektu “Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne, świetlice środowiskowe etc.)...
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu Czas trwania projektu: 1/04/2021 – 30/03/2022 O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk społecznych, które określa się jako najsłabsze, a więc takie, które z różnych powodów znajdując...