OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT! Wypalenie zawodowe jest skutkiem kumulującego się przez długi czas stresu, którego konsekwencje uwidaczniają się w fizjologii, emocjach, relacjach z innymi etc. Jego rezultatem są problemy w komunikacji z otoczeniem, problemy ze zdrowiem, chęć...
ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport) Czas trwania projektu: 1/01/2021 – 30/06/2022 Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI...
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

Study Tours to Poland Study Tours to Poland to edukacyjny program skierowany do studentów z Europy Wschodniej. W jego ramach studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy biorą udział w wizytach studyjnych w Polsce. Celem STP dla studentów jest pokazanie różnych...
One Caucasus

One Caucasus

One Caucasus 2020 One Caucasus to festiwal muzyczno-kulturowy, jednoczący obszar Kaukazu, odbywający się w Gruzji. Festiwal zrzesza uczestników z całego świata – w tym muzyków, artystów, architektów, osoby, które chcą dokonywać realnych zmian. Nasz zespół podjął...