Aktywni w sporcie, aktywni w  życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu Celem projektu jest aktywizacja sportowo-społeczna dzieci i młodzieży, budowanie w nich wzorców i postaw zachowań, które będą oddziaływać na ich życie, grupy rówieśniczej i społeczność lokalną. Poprzez pokazanie korzyści z aktywnego,...
Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno życie

Jedna Ziemia, Jedno Życie Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom lokalnej społeczności, dla których tematy i postawa wobec środowiska nie jest obojętna. Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zyskać praktyczną wiedzę na temat stosowania korzystnych rozwiązań...
E-Wolontariat

E-Wolontariat

E-WOLONTARIAT szansą na aktywność Stowarzyszenie LEVEL UP z Łodzi zaprasza na e-wolontariat! Dzięki współpracy z nami możesz rozwijać się w takich obszarach jak: zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi, wdrażać pomysły na własne inicjatywy społeczne,...
Odważni i bezpieczni

Odważni i bezpieczni

Odważni i bezpieczni   Projekt ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci do 12 r. życia  oraz seniorów 55+, którzy są grupami najbardziej narażonymi na różnorodne przestępstwa i nadużycia. Jest on skierowany do dzieci i dorosłych mieszkańców Łowicza i...
Color of the smile

Color of the smile

Color of The Smile Czas trwania projektu: 1/12/2020 – 30/06/2021 Europejski Korpus Solidarności to program stworzony dla młodych ludzi, którzy mogą wyjechać na wolontariat zagraniczny, ale także tak jak my zorganizować działania wolontariackie na rzecz lokalnej...