ECOCHANGE for social and ecological sustainability

ECOCHANGE for social and ecological sustainability

ECOCHANGE for social and ecological sustainability Chcielibyśmy opowiedzieć o projekcie „ECOCHANGE for social and ecological sustainability”, którego celem było usprawnienie procesów informacji, uwrażliwiania i aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i...
Dream Youth Active  More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon Używanie plastikowych jednorazowych toreb stało się powszechne. Te nylonowe torby mają negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Jeśli ich używanie będzie kontynuowane w tym tempie, środowisko będzie ulegało...
Stop plastic, be fantastic!

Stop plastic, be fantastic!

STOP PLASTIC, BE FANTASTIC! Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Numer referencyjny 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000038203 Okres trwania projektu 1.01.2022 – 31.10.2022 Działania, które zostaną podjęte w...
Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne Projekt zakłada koncentrację na dbałości o klimat i ochronę środowiska. Okres trwania projektu 04.01.2021 – 30.04.2021 Działania, które zostaną podjęte w projekcie: 4-dniowa wizyta studyjna zespołu Senfineco oraz LEVEL UP w Rogaland...
Jedna ziemia, jedno życie

Jedna ziemia, jedno życie

Jedna ziemia, jedno życie Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom lokalnej społeczności, dla których tematy i postawa wobec środowiska nie jest obojętna. Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zyskać praktyczną wiedzę na temat stosowania korzystnych rozwiązań...