Odważni i bezpieczni

Odważni i bezpieczni

Odważni i bezpieczni   Projekt ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci do 12 r. życia  oraz seniorów 55+, którzy są grupami najbardziej narażonymi na różnorodne przestępstwa i nadużycia. Jest on skierowany do dzieci i dorosłych mieszkańców Łowicza i...
Color of the smile

Color of the smile

Color of The Smile Czas trwania projektu: 1/12/2020 – 30/06/2021 Celem projektu “Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne, świetlice środowiskowe etc.)...