OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT! Wypalenie zawodowe jest skutkiem kumulującego się przez długi czas stresu, którego konsekwencje uwidaczniają się w fizjologii, emocjach, relacjach z innymi etc. Jego rezultatem są problemy w komunikacji z otoczeniem, problemy ze zdrowiem, chęć...
W drodze do siebie

W drodze do siebie

W Drodze do Siebie “W drodze do siebie” to projekt, którego celem jest wsparcie kobiet w odzyskaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Jego celami pośrednimi są odzyskanie pewności siebie, większy dystans do trudności w życiu oraz...