ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

Czas trwania projektu:

1/01/2021 – 30/06/2022

Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI wieku. Jedną z kluczowych kwestii, do których odnosi się projekt jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do promocji i popularyzacji ETSG wśród młodszych pokoleń. Udział w ETSG nie przyczynia się tylko do poprawy wskaźników aktywności fizycznej obywateli Europy. Gry i zawody sportowe często uważane są za platformy, który skutecznie zbliżają do siebie ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, a jednocześnie przekazują wartości, takie jak solidarność, różnorodność, akceptacja, świadomość kulturowa i pokój.

Poprzez współpracę pięciu partnerów z pięciu różnych krajów europejskich, projekt ReSport dąży do włączenia Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych do życia codziennego młodych obywateli Europy (16-30) jako sposobu na sprostanie współczesnym palącym wyzwaniom społecznym, takim jak brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia czy niskie poziomy socjalizacji.

Koordynator

Koordynator

Węgry

Budapest Association for International Sports

Partner

Partner

Polska

Stowarzyszenie LEVEL UP  

Partner

Partner

Turcja

Association Sports Ambassadors 

Partner

Partner

Austria

MOVE to Be You

Partner

Partner

Rumunia

Clubul Sportiv Experienta Multisport

Partner

Partner

Hiszpania

Asociación Cultural y Deportiva la Hoya

Główne cele projektu ReSport:

  • Modernizacja i promocja Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych w celu stworzenia na ich bazie atrakcyjnej i dostępnej dla młodzieży platformy, za pomocą której będzie możliwe podniesienie poziomu ich aktywności fizycznej.
  • Rozwijanie innowacyjnych i nowoczesnych metod edukacyjnych w celu podniesienia kwalifikacji kadr grup sportowych i młodzieżowych, w szczególności trenerów, instruktorów i wolontariuszy, by mogli realizować inicjatywy ETSG w swoich lokalnych społecznościach.
  • Wspieranie inkluzji społecznej, dialogu międzykulturowego, wzajemnego zrozumienia, integracji i szacunku dla innych poprzez organizowanie wydarzeń propagujących ETSG.
  • Promocja europejskiego dziedzictwa sportowego i wzmocnienie tożsamości europejskiej za pomocą sportu.

Projekt ReSport posiada kompleksowy program działania, obejmujący cztery aktywności:
1. Spotkanie partnerów w Budapeszcie (luty 2021)
2. Drugie spotkanie partnerów w Łodzi (maj 2021)
3. Warsztaty “ReInventing Sporting Traditions” w Velence (wrzesień 2021)
4. Spotkanie podsumowujące projekt w mieście Malatya w Turcji (maj 2022)

Efekty projektu ReSport:

  1. ReSport platforma online
  2.  Podręcznik online zbierające dobre praktyki w ETSG
  3. Katalog wideo przedstawiający ETSG
  4. Lokalne działania upowszechniające
  5. Seminarium podnoszące świadomość