Logo projektu Career - discover your potencial

Numer referencyjny projektu:

2020-1-TR01-KA150-YOU-099088

Czas trwania projektu:

01-06-2022 –  30-11-2023

Career – Discover your potencial

Wymiana młodzieżowa dotyczy rozwijania ścieżek zawodowych młodych ludzi i zachęcania ich do zwiększania swojego potencjału na rynku pracy. Projekt promuje postawę szukania zawodu zgodnie ze swoimi ambicjami i zainteresowaniami. W projekcie weźmie udział 30 młodych ludzi z Turcji, Polski, Holandii, Włoch, Grecji i Rumunii. 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Wymiana młodzieżowa, podczas której zostaną zrealizowane różnorodne warsztaty, gry, spotkania i prezentacje tematyczne związane z projektem. 

Co robimy podczas projektu:

  • Uświadomimy młodym ludziom, w jakich kierunkach chcą się rozwijać zgodnie ze swoim hobby, marzeniami, ambicjami
  • Umożliwimy uczestnikom wejście do różnych środowisk biznesowych i zachęcamy do większej aktywności w swoim środowisku lokalnym
  • Przeciwdziałamy nurtowi narzucania zawodu przez kulturę, płeć, sytuację społeczną, rodzinę
  • Promowanie otwartości na rynku pracy i możliwości przekwalifikowania się

Do projektu zaangażowani są:

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu,

Łódź, Polska

Logo partnera KECIOREN ETLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI

KECIOREN ETLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI

Partner projektu,

Ankara, Turcja

Logo Europejski Korpus Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Finansowane przez Unie EU