OUT with burnOUT!

Wypalenie zawodowe jest skutkiem kumulującego się przez długi czas stresu, którego konsekwencje uwidaczniają się w fizjologii, emocjach, relacjach z innymi etc. Jego rezultatem są problemy w komunikacji z otoczeniem, problemy ze zdrowiem, chęć izolowania się, pogorszenie w kontaktach z bliskimi, brak zainteresowania w dawnych hobby, problemy w radzeniu sobie z emocjami, gorsza efektywność i wydajność, problemy z koncentracją, pamięcią i kreatywnym myśleniem.

Projekt “OUT with burnOUT! ma na celu wzrost wiedzy o wypalaniu się oraz o jego objawach – jak je rozpoznawać, czym są i jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.
Nasza kadra weźmie udział w trzech międzynarodowych szkoleniach, każde z nich będzie miało różne cele. Wiedza, którą nabędziemy, będzie dotyczyć następujących obszarów:
nastawienia do pracy, asertywności,
Modelu Kompetencji ETS, dzięki któremu będziemy pracować na wybranych kompetencjach w celu zminimalizowania ryzyka wypalenia społecznego,

uczenia się nowych metod, aby radzić sobie z nim używając jogi, medytacji, medycyny alternatywnej, lecz także powracania do dawnej harmonii w celu dostarczania innych czynności w trzecim sektorze bez potrzeby zmieniania pracy.

 

Przeprowadzenie projektu pozwoli nam nabyć kompetencje z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego oraz wyposaży nas w narzędzia do przezwyciężenia wypalenia zawodowego, gdy takie się pojawi u odbiorców naszych działań, czy partnerów.

 

Projekt będzie zrealizowany we współpracy z trzema międzynarodowymi organizacjami:

Czas trwania projektu: 1/12/2020 – 28/02/2022

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Koordynator projektu

Asociatia A.S.E.L.

Asociatia A.S.E.L.

Rumunia

Partner

 Positive YOUth

Positive YOUth

Szwecja

Partner 

 Institutul De Instruire In Dezvoltare MilleniuM

Institutul De Instruire In Dezvoltare MilleniuM

Mołdawia

Partner