Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Celem projektu jest aktywizacja sportowo-społeczna dzieci i młodzieży, budowanie w nich wzorców i postaw zachowań, które będą oddziaływać na ich życie, grupy rówieśniczej i społeczność lokalną. Poprzez pokazanie korzyści z aktywnego, a co za tym idzie zdrowego trybu życia, możemy niwelować zagrożenia społeczności lokalnej w zakresie wykluczenia młodzieży i solidarności we wspólnocie. Sport będzie niejako furtką do budowania wzorców, płaszczyzną do kreowania się relacji społecznych i bodźcem do przeżycia wspólnych emocjonujących chwil.

Czas trwania projektu: 1.04.2021- 28.02.2022

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Gry i zabawy sportowe – inicjatywa, której celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży, a  także ich rodziców do aktywnego trybu życia. Forma zajęć ma nieść za sobą rozwój psychofizyczny oraz budowanie wzorców postępowania.
  • Warsztaty Fairplay – inicjatywa, której celem jest budowanie wzorców postępowania i uświadomienie uczestnikom jak istotne jest budowanie swojego życia w oparciu o tę ideę. Formą działania będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą realizować wspólnie różne zadania które mają nakierowywać ich na te wartości.
  • Warsztaty ze zdrowego pożywienia – inicjatywa organizowana dla uczestników w celu uświadomienia wpływu jedzenia na nasze życie. Celem warsztatów jest popularyzacja świadomego konsumenta, który dba o to co je i ile je oraz zdaje sobie sprawę z zagrożeń cywilizacyjnych.
  • Warsztaty artyzm w sporcie i zdrowym życiu – warsztaty mają na celu z jednej strony uświadamianie i budowanie nawyków zdrowego życia, a z drugiej wykonane prace uczestników posłużą jako promocje zdrowia i aktywnego życia wśród lokalnej społeczności. Podczas warsztatów uczestnicy będą tworzyć materiały informacyjne i promocyjne dla tematu projektu wedle swojego uznania, co pomoże dotrzeć nam do ich rówieśników.
  • Zdrowy wirtualny quiz – nasz zespół chce znaleźć osoby sceptyczne, wycofane, zagrożone wykluczeniem społecznym, dla których jedyny kontakt/interakcja ze społeczeństwem jest przez internet. Liczymy, że poprzez wyjście naprzeciw takim odbiorcom uda nam się trafić do najtrudniejszej grupy odbiorców i uświadomić oraz spopularyzować nasze cele projektowe.
  • Turniej sportowy – ,,Dla siebie, dla innych dla zdrowia’’ – będą tworzone zespoły trzy osobowe które będą konkurować w paru dyscyplinach sportowych. Rozważamy zaangażowanie uczestników wirtualnego quizu aby mogli spróbować interakcji społecznych w realnym świecie.
  • Matematyka w sporcie, matematyka w jedzeniu – poprzez tą inicjatywę chcemy, aby uczestnicy z naszym zespołem stworzyli plakaty i infografiki popularnonaukowe dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania oraz wpływie tych czynników na organizm człowieka.
  • Gra miejska – inicjatywa będąca niejako podsumowaniem naszych działań, w której uczestnicy poprzez zadania z zakresu będą musieli wykazać się znajomością zasad fairplay, posiadać pewne umiejętności sportowe i wiedzę z zakresu zdrowego trybu życia.