Dawno temu wykonywanie dobrowolnej pracy na rzecz drugiego człowieka bez wynagrodzenia było zjawiskiem rzadko spotykanym. Praca zawodowa, która często wypełniała większość dnia, uniemożliwiała angażowanie się w dodatkowe aktywności. Nie było wtedy również takich możliwości, jakie mamy dzisiaj, ani takiej świadomości dotyczącej społecznej działalności. Obecnie istnieje wiele organizacji, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, których jednym z głównych celów jest promocja wolontariatu jako formy pomocy drugiemu człowiekowi, ale też formy rozwoju osobistego i społecznego. 

Moda na wolontariat

Rosnące zainteresowanie działaniami pomocowymi wśród wielu grup społecznych, w tym osób ze świata kultury, sportu, biznesu, nauki, wpływa na popularność wolontariatu. Coraz częściej mówi się nawet o pewnej modzie. Obecnie wielu ludzi chętnie dzieli się informacjami o swoich działaniach, projektach w mediach, na portalach społecznościowych. Pomagający wychodzą do ludzi, by opowiedzieć im o tym, czym się zajmują i jaki jest tego cel. Dzięki temu zwiększa się świadomość społeczeństwa i szansa na dotarcie do większej liczby potrzebujących.

Warto przy tym pamiętać co jest kluczowym elementem wolontariatu. Nie jest nim z pewnością promocja swojej osoby, zdobycie sławy, możliwość podróży do egzotycznych krajów ani ciekawie spędzone wakacje. Istotą jest pomoc drugiej osobie, choć oczywiście wolontariusz również coś zyskuje.

Korzyści dla wolontariusza

Tak jak wspomniałam, korzyści płyną również dla osoby udzielającej pomocy. Przede wszystkim wolontariat, tak jak każde nowe doświadczenie, rozwija nasze umiejętności społeczne. To okazja do ćwiczenia komunikacji, współpracy, empatii, czasami również asertywności, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto dzięki zaangażowaniu w dany projekt mamy szansę poszerzyć swoją sieć kontaktów, a poznawanie nowych ludzi to kolejne inspiracje i możliwości. Niesienie pomocy może też uświadomić nam jaką wartość ma nasze życie. Czasami za bardzo skupiamy się na jego cieniach, pomijając przy tym jego blaski. Kontakt z kimś, kto doświadczył pewnych trudności to sytuacja, w której uczymy się od siebie nawzajem.

Autor: Justyna Florczak