Inteligencja emocjonalna

Autor: Hanna Goska

Autor grafiki: Hanna Goska

   Najogólniej mówiąc jest, to umiejętność właściwego rozpoznawania oraz nazywania emocji. Skupia się ona na emocjach osobistych, jak i tych dochodzących z zewnątrz czyli nie swoich. O ile swoje emocje bardzo łatwo odczytać, o tyle te „obce” często trudno nam zrozumieć. Dlatego często dochodzi do nieporozumień, czy też kłótni z osobami nam bliskimi. Emocje mają wpływ na kondycję współczesnego człowieka, ponieważ kształtują samopoczucie, dlatego tak ważne jest ich zrozumienie. Prowadzi to do znalezienia własnej drogi ku szczęściu, pomaga osiągnąć założone cele, odnieść osobisty i zawodowy sukces, ale przede wszystkim pomaga zachować zdrowie duszy i ciała. Często też pomaga zrozumieć nam intencje drugiej osoby, dlaczego powiedziała lub zrobiła coś tak, a nie inaczej.

Tylko ludzie o bogatej inteligencji emocjonalnej mogą być zadowoleni z życia. Pomaga ona poznać siebie i innych a co za tym idzie pomaga w nawiązaniu zdrowych relacji międzyludzkich. Każdemu zdarzyło się zareagować ostro na czyjś gest lub słowa, a tak naprawdę ta osoba nie miała nic złego na myśli. Inteligencja Emocjonalna pozwala nam zrozumieć te emocje i wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość i zaoszczędzić trochę nerwów. Umiejętność ta pozwala poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych czy trudnych, gdyż jest bardzo skuteczna w walce ze stresem, lękiem, strachem itd. Człowiek dzięki temu może pozostać w harmonii ze sobą z innym człowiekiem a także z otaczającym go światem.
Inteligencja Emocjonalna pełni w życiu wiele ważnych funkcji:
– pozwala wyrażać emocje i w pełni je kontrolować
– właściwie rozpoznaje i interpretuje emocje
– zarządza emocje i umiejętnie je transportuje
– działa motywująco do działania
– wpływa korzystnie na szacunek i zaufanie do siebie i innych
– poszerza sieć interakcji czyli wpływa na liczbę kontaktów społecznych
– poprawia samopoczucie i samoocenę
– sprawia, że nasze życie jest lepsze i wartościowsze
Daniel Goleman podkreśla, że ludzie sprawni emocjonalnie mają przewagę nad innymi w każdej dziedzinie życia, począwszy od romansów i związków intymnych, aż po relacje w różnego rodzaju organizacjach czy firmach. Osoby rozwinięte emocjonalnie są bardziej zadowolene z życia oraz skuteczniejsi w działaniu, gdyż biegle opanowali nawyki umysłowe zwiększające ich operatywność i wydajność. Osoby niepanujące nad swoimi emocjami stale toczą wewnętrzne walki, które ograniczają zdolność koncentracji i logicznego myślenia, przez co nie potrafią się skupić na wykonywanej pracy. Osoby te nieustannie gdzieś pędzą, mają słomiany zapał a co za tym idzie nigdy nie wykonują powierzonych zadań do końca. Funkcjonują w chaotyczny sposób i nie starają się uporządkować swoich spraw. Często wracają do domu z poczuciem winy, że zmarnowano dzień, nie zrobili tego co sobie zaplanowali pogrążając się w jeszcze większym chaosie myśli i nerwów.
Serce (emocje) i rozum (intelekt) muszą ze sobą współgrać. Jeśli oba tworzą silną wieź, a człowiek uwzględnia je w swoim życiu może wieść szczęśliwe życie. Nie należy wygłuszać żadnego z nich, bo nasze osądy będą zakłamane, nie pełne, fałszywe. Należy zatem logicznie myśleć, ale także intuicyjnie odczuwać. Muszą być w symbiozie. Błędem jest postrzeganie rzeczywistości jedynie zdroworozsądkowo np. małżeństwa z rozsądku. Nie można bagatelizować intelektu w życiu codziennym, ponieważ uniesienia emocjonalne potrafią zaślepić oczy i osłabić czujność.
Serce i rozum muszą tworzyć nierozerwalny związek. Działające razem tworzą stabilną więź, którego działanie jest podstawą podejmowania trafnych decyzji. Dlatego człowieka inteligentnego można nazwać wtedy, kiedy oprócz wysokiego wskaźnika IQ ma także wysoki wskaźnik IE.

Ćwiczenie: Podziel kartę na trzy części. W pierwszej kolumnie wpisz, jaki jesteś albo jak się oceniasz „wydaje mi się, że jestem…”. W drugiej wpisz „dowody, że taki jestem”, a w trzeciej bądź sędzią w swojej sprawie, chodzi o to żebyś obiektywnie stwierdził, które dowody są mocne, a które bardzo łatwo można podważyć.

Autor tekstu: Rafał Rospenk