Color of The Smile

Projekt potrwa jeszcze:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Celem projektu “Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne, etc.) wspierających dzieci i maluchy, działających na terenie woj. łódzkiego. W ramach projektu młodzieżowego będziemy realizować pomoc dla tych ośrodków, które nie są w stanie poradzić sobie z odświeżeniem ścian, uczynieniu pomieszczeń bardziej kolorowych i bajkowych dla dzieci. Oprócz grupy inicjującej nasz projekt zamierzamy zaangażować także osoby z lokalnej społeczności, w szczególności młodzież i promować w ten sposób wolontariat twórczy.

Realizując nasz projekt promujemy:
*aktywizację społeczności lokalnej
*zaangażowanie społeczne
*pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych
* ideę solidarności
* realne działania solidarnościowe
*poczucie empatii i reagowania na pomoc potrzebującym.

Dołącz do nas i “chodź, pomaluj ich świat”.