Co sprawia, że pomaganie uskrzydla i dlaczego natura promuje granie do jednej bramki? Na te i inne pytania odpowiadają amerykańskie badaczki zajmujące się neurobiologią zachowań społecznych. Trudno sprecyzować powody, dla których pomagamy. Czasem z dobroci serca, czasem dla uspokojenia sumienia, z przekonania, że „tak trzeba”, czasem z potrzeby sięgającej głęboko, do samych trzewi. Tak czy inaczej pomaganie sprawia (a zwłaszcza konkretny jego rodzaj), że po prostu czujemy się dobrze. Dlaczego? 

Okazuje się, że chociaż wszystkie mechanizmy neuronalne udzielania komuś wsparcia nie są znane, to pomaganie może zaangażować te same obszary, które u zwierząt związane są z zachowaniami rodzicielskimi. Dr Tristen Inagaki i Lauren Ross postanowiły sprawdzić, jakie struktury mózgu będą najbardziej aktywne przy danym typie okazanego wsparcia. 

Do badania zaprosiły 45 wolontariuszy, którzy mieli za zadanie przeznaczyć dla kogoś wygraną nagrodę. Opcji było kilka – mogli przekazać ją bliskiemu, który tego potrzebuje (tzw. wsparcie ukierunkowane, czyli związane z udzieleniem pomocy jakiejś konkretnej osobie, którą sobie wyobrażamy), organizacji charytatywnej albo też dozwolone było zgarnięcie wygranej dla siebie. Zgodnie z przewidywaniami, większość czuła się bardziej zobowiązana do podarowania komuś (osobie, organizacji) swojej nagrody. Wolontariusze czuli również, że działali bardziej skutecznie, gdy wygrana powędrowała do ich wybranej osoby. 

Następnie badani przeszli badanie fMRI, za pomocą którego można było sprawdzić, jakie obszary mózgu uaktywniły się przy danym wyborze. Na podstawie wyników można było stwierdzić, że u osób, które w poprzednim zadaniu pomogły jakiejś organizacji lub też konkretnej osobie, pojawiła się większa aktywność struktur zwanych prążkowiem brzusznym oraz obszarem przegrody – czyli tych miejsc związanych z zachowaniami rodzicielskimi! Ponadto osoby udzielające wsparcia konkretnej osobie miały niższą aktywność ciała migdałowatego – obszaru w mózgu bardzo czułego na stres oraz negatywne emocje, stąd można wysnuć hipotezę, że pomaganie jest w stanie poziom odczuwanego stresu obniżyć. 

Pomagać warto – nie tylko dla innych, ale i dla swojego zdrowia! A nauka niech dostarcza kolejnych powodów, dla których warto to robić. 

Źródła:

  • Tristen K. Inagaki, Lauren P. Ross. „Neural Correlates of Giving Social Support”
  • psychologytoday.com

Autor: Martyna Palys