28 października, 2023

grupa ludzi, międzykulturowe środowisko

Żyjemy w świecie, gdzie duże odległości już nie są barierą w komunikacji, a za pomocą Internetu możemy poznawać ludzi z różnych części świata. Natomiast wzajemne zrozumienie osób o różnych kulturach bywa bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Coraz częściej na studiach, w pracy, a nawet w szkole spotykamy się z osobami różnych narodowości. W grupach wolontariackich to też nie rzadkość. Czy współpraca w takich grupach społecznych może być efektywna? Jakie są zalety i wyzwania przebywania w międzykulturowym środowisku?

 

Czego się nauczymy w międzykulturowym środowisku?

Oto kilka wartych uwagi zalet, wynikających z przebywania w zróżnicowanej kulturowo społeczności:

 

1. Tolerancja i empatia

Świat jest zróżnicowany i piękny – trudno w nim znaleźć dwie identyczne jednostki. Odnosi się to nie tylko do ludzi, ale również kultur. Kiedy nauczymy się tolerować inność i z fascynacją przyglądać się temu, co jest dla nas niezwykłe, wtedy nie tylko poszerzymy własne horyzonty, ale i uczynimy świat przyjaźniejszym miejscem.

2. Patrzenie z różnych perspektyw

Dziennikarze najlepiej znają wagę obiektywności. Międzynarodowe środowisko jest świetnym miejscem, gdzie można tego się nauczyć. W grupie, gdzie każdy ma inne zaplecze kulturowe, możliwe jest spojrzenie na jedną i tę samą kwestię z zupełnie innych, niespodziewanych stron.

3. Nauka różnych języków

Środowisko międzykulturowe jest świetnym miejscem, aby poćwiczyć języki obce – przede wszystkim angielski. Natomiast warto też spróbować dowiedzieć się więcej o innych językach. Kto wie, może zafascynuje cię na tyle, że zechcesz się go nauczyć?

4. Rozwiązywanie konfliktów

Oczywiście, konflikty nie pojawiają się tylko w międzykulturowym społeczeństwie. Jednak im bardziej się różnimy, tym więcej mamy powodów do nieporozumień. Z jednej strony, jest to wyzwanie, a z drugiej takie sytuacje pozwalają na ćwiczenie umiejętności zrozumienia drugiej osoby, empatii oraz szukania sposobów na zapobieganie przyszłym konfliktom.

 

Wyzwania, które szykuje dla nas społeczeństwo międzykulturowe

Przebywanie w międzykulturowym środowisko oprócz wielu korzyści, niesie również ze sobą pewne wyzwania. Są to np.:

1. Bariera językowa

Może teraz myślisz, że to, o czym była mowa nieco wcześniej kłóci się z tym punktem, ale w istocie tak nie jest. Mimo że przebywanie w międzynarodowym środowisku służy poprawie umiejętności lingwistycznych, to nadal nie wyklucza pojawienia się nieporozumień w kontekście językowym. Np. nawet zastosowanie określonego akcentu w języku angielskim może zasadniczo zmienić sens i wydźwięk naszej wypowiedzi. Ponadto poziom znajomości danego języka może różnić się wśród osób w danej grupie, co także może przyczyniać się do błędów w komunikacji.

2. Konflikty na tle kulturowym i narodowościowym

Środowisko zróżnicowane kulturowo jest świetnym miejscem do wyćwiczenia tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Niestety, nieporozumienia na tle kulturowym może spowodować poważne konflikty. Ważne jest w tym słyszeć drugą osobę, akceptować jej inność i wykazywać się empatią. Pamiętaj tylko, że nie dotyczy to przypadków zastosowania przemocy czy spowodowania zagrożenia dla otoczenia.

3. Szok kulturowy i adaptacja

To wyzwanie dotyczy w szczególności osób, które pracują, uczą się, przebywają przez dłuższy okres w obcym kraju. Aby poczuć się komfortowo w nowym otoczeniu, muszą szybko opanować, chociażby podstawowe zasady kulturowe państwa, które ich gości. Konieczność szybkiej nauki i przyswajania nowych wiadomości, zwyczajów może okazać się czynnikiem stresogennym.

 

Podsumowanie

Już wiesz, jakie są perspektywy i wyzwania przebywania w międzynarodowym środowisku. Myślisz, że warto obracać się w tego rodzaju społecznościach? Decyzja należy do Ciebie, a jeśli wspomniane przez nas przeszkody Cię zniechęcają, pamiętaj, iż wyzwania zazwyczaj otwierają drogę do dalszego rozwoju. Biorąc udział w wymianach międzykulturowych z Level Up masz okazję sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne, poznać nowych ludzi i poszerzyć swoje horyzonty. Zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej!